Canpop banner


  El barranc de l'Assut

  Identificador: raul.f38
  Títol: El barranc de l'Assut
  Tipus:

  Dies de bancal

  Recol·lector: Marta Berja Sampedro
  Informant: Javier Baeza
  Edat informant: 51 anys
  Localitat: Mutxamel
  Data enregistrament: 12/11/2011
  Extensió: 29 versos
  Text:

  I a ta…mare l’ha vista en el barranc de l’Assut
  que es menjava una coca, que li xorrava el suc
  que li xorrava el suc, que li xorrava el suc
  i a ta mare l’ha vista en el barranc de l’Assut

  I en la vida m’he rist més,
  que una nit collint tomates
  i en vaig girar i en vaig vore
  i a una gallina en sabates

  I a ta… mare l’ha vista en el barranc de l’Assut
  en les cames ubertes
  ansenyant la poput
  ansenyant la poput, ansenyant la poput
  i a ta mare l’ha vista en el barranc de l’Assut

  I en la vida m’he rist més,
  que una nit collint llimons
  i en vaig girar i en vaig vore
  i a un pollastre en pantalons

  I a ta…mare l’ha vista en el barranc de l’Assut
  que es menjava una coca, que li xorrava el suc
  que li xorrava el suc, que li xorrava el suc
  i a ta mare l’ha vista en el barranc de l’Assut

  Si tu tingueres vergonya,
  i a ma casa no entraries,
  i en pagaries el oli
  i el asiento dels caries

  I a ta…mare l’ha vista en el barranc de l’Assut
  que es menjava una coca, que li xorrava el suc
  que li xorrava el suc, que li xorrava el suc
  i a ta mare l’ha vista en el barranc de l’Assut.

   

  [Composició introduïda per Raül Fernández Moreno]

  Arxiu:

  Reproductor MP3


  Descarregueu-vos ací l'arxiu MP3 de la cançó

  Departament Filologia Catalana - Universitat d'Alacant - Apartat de correus, 99 - 03080 Alacant - Telèfon 34 96 590 3410 - Fax 34 96 590 9330 - dfcat@ua.es